Nasi inżynierowie serwisu zostali przeszkoleni w siedzibie firmy Soilmec we włoskiej Cesenie. 4 dniowe szkolenie obejmowało zarówno zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z obsługi oraz serwisowania maszyn Soilmec ze szczególnym uwzględnieniem palownic SR-75 ADV oraz SR-45 ADV. Po zdaniu końcowego testu inżynierowie otrzymali stosowne certyfikaty.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwala na jeszcze szybsze i dokładniejsze wykrycie wszelkich usterek, co znacząco skraca czas przestoju maszyny.

Wpis na stronie akademii Soilmec Foundations Technology Academy (FTA)