Pale fundamentowe stosuje się wszędzie tam, gdzie warstwa nośna występuje na tak dużej głębokości, że nie ma możliwości dotarcia do niej poprzez otwarty wykop.

Do odwierconych otworów wprowadza się beton, a także dodatkowe zbrojenie. Dzięki takiemu postępowaniu obciążenie przeniesione zostaje na warstwę nośną.

Pale fundamentowe służą zatem wzmocnieniu podłoża, redukcji wartości osiadań, podniesieniu współczynników stateczności globalnej podłoża w trakcie prac drogowych oraz budowie fundamentów pod ekrany akustyczne.

Jak przebiega proces wiercenia?

Wiercenie pod pale fundamentowe

Wiercenie pod pale fundamentowe wykonuje się za pomocą specjalnie skonstruowanego świdra. Jest on wkręcany w ośrodek gruntowy, co powoduje dogęszczenie w obszarze pobocznicy pala. Dzięki zastosowanej technice, podczas prac nie następuje wynoszenie urobku. W momencie osiągnięcia zamierzonej głębokości lub natrafienia na opór, następuje podnoszenie świdra. Równocześnie następuje podawanie mieszanki betonowej przez otwór, który znajduje się w trzonie świdra. Kolejny etap to wprowadzenie do zaczynu zbrojenia koszem lub profilem stalowym.

Zalety wiercenia

Zaletą tej metody pracy będzie:

  • osadzenie pala na odpowiedniej rzędnej dzięki pomiarowi momentu siły
  • brak wynoszonego urobku na powierzchnię podczas formowania pala

Sprawdź, zanim się zdecydujesz

Zanim zdecydujemy się na pale fundamentowe, powinniśmy sprawdzić parę ważnych czynników.

Przede wszystkim rozpoznajmy skład oraz nośność podłoża, a także głębokość posadowienia pali, które mają zapewnić stabilność przyszłej konstrukcji. Następnie dobierzmy odpowiedni rodzaj pala, uwzględniając warunki gruntowe i założenia konstrukcyjne. Kolejny etap przygotowań to analiza obliczeniowa, określenie nośności i przemieszczeń fundamentu. Nie obejdzie się również bez badań kontrolnych nośności i jakości palowania. Po zakończeniu prac należy wykonać powykonawczą kontrolę posadowienia konstrukcji i ocenić pracę budowli, fundamentu oraz gruntu.