Kolumny CFA to technologia, która zaliczana jest do najczęściej wykorzystywanych metod wzmocnienia.

Cechą charakterystyczną tej technologii jest uniwersalność, prostota, a ponadto efektywność. Zasadnicze znaczenie ma także niski koszt w stosunku do innych rozwiązań. Może być stosowana w prawie każdych warunkach gruntowych. Czym są kolumny CFA? Jakie jest ich zastosowanie?

Kilka zasadniczych informacji o kolumnach CFA

Kolumny CFA (Continous Flight Auger), ja sama nazwa wskazuje wykonuje się przy wykorzystaniu świdra ciągłego. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku konstrukcja świdra i technologia procesu wykonania. W głównej części komponentu umieszczony jest rdzeniowy przewód cementacyjny. Struktura jest zamknięta w czasie pogrążania, natomiast otwarta podczas podciągania. Świder pogrążając się w grunt, przyczynia się do rozpychania gruntu na boki, a tym samy do  zagęszczania. Mieszanka betonowa, charakteryzująca się odpowiednią konsystencją, bardzo dobrze wypełnia obszar pod świdrem. Prędkość podciągania elementu, a także mieszanka betonowa pompowana pod ciśnieniem, wpływa na pełną stabilizację otworu. Wskazana technologia wykorzystywana jest jako rozwiązanie palowe. Kolumny CFA charakteryzują się również tym, że w trakcie ich wykonywania większość urobku wynoszona jest na zewnątrz otworu.

Zastosowanie kolumn CFA

Określona metoda przynosi zamierzone efekty w przypadku trudnych do przewiercenia gruntów, szczególnie zagęszczonych piasków czy półzwartych glin. Obszary zastosowania to budynki kubaturowe, które przekazują duże obciążenie na podłoże, obiekty przemysłowe, inżynierskie czy hydrotechniczne, a także budowle liniowe komunikacyjne. Technologia ta nie jest zalecana w przypadku kiedy występują nawodnione luźne piaski, namuły i torfy zwłaszcza kiedy otwory są blisko siebie.