Legenda:

wolna
zarezerwowana
[fa class=”fa-check-square-o”] zajęta

W poniższej tabeli znajdą Państwo aktualne rezerwacje naszych maszyn w 2016 roku.

MODEL DOSTĘPNE TECHNOLOGIE WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
NR TYGODNI 1 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Palownica SR30 CFA max. 800mm / 18m o”]
Palownica SR45 CFA max. 900mm / 20m, DP max. 400mm / 19m, LDP, DSM/TurboJet [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”]
Palownica SR75 QC CFA max. 1200mm / 23,5m, DP max. 800mm / 30m, LDP, DSM/TurboJet [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”]
Palownica SR75 Long CFA max. 1200mm / 25,5m, DP max. 800mm / 27m, DSM/TurboJet [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”] [fa class=”fa-check-square-o”]
Palownica SR80 CFA max.1200mm / 23,7m, DP max. 400mm / 23m, LDP 2100, DSM/TurboJet&nbsp
Palownica SR90 CFA max.1200mm / 26,5m, DP max. 400mm / 26,5m, LDP 2100, DSM/TurboJet  –  –  –  –  –  –  –
Kotwiarka SM5 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe  [fa class=”fa-check-square-o”]
Kotwiarka SM8 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe
Kotwiarka SM17 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe
Kotwiarka SM17 DH Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe, podwójna głowica – młotek górny  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Kotwiarka SM20 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe
Kotwiarka SM21 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe
Kotwiarka SM21 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe, Jet Grouting
Kotwiarka SM405 Mikropale, kotwy, gdwoździe gruntowe, Jet Grouting
DŹWIG SC70 Dźwig serwisowy, ściany szczelinowe
DŹWIG SC90 Dźwig serwisowy, ściany szczelinowe, wymiana dynamiczna