LDP Large Diameter Piles – pale wielkośrednicowe są najczęściej używaną technologią na całym świecie, ponieważ umożliwiają wiercenie pali w dowolnym typie gleby lub skały. Wykonywane są za pomocą teleskopowej żerdzi kelly oraz narzędzia wiertniczego.

Sekwencja robocza obejmuje etapy takie jaki wiercenie – przy pomocy rur osłonowych lub płuczki oraz wyciąganie urobku. Po osiągnięciu wymaganej głębokości do otworu wprowadza się pręt zbrojeniowy, a następnie zalewa betonem.

Zalety:

  • wykonywanie bardzo głębokich pali, przy pomocy teleskopowej żerdzi kelly
  • ogromna ilość dostępnych akcesoriów i modyfikacji, pozwalających na dostosowanie technologii do napotkanych warunków
  • pale wielkośrednicowe są często stosowane do wykonywania fundamentów słupów mostów i wiaduktów nawet w środowisku wodnym
  • głębokość i średnica mogą być zróżnicowane w różnych warunkach glebowych
  • brak wibracji nie zakłóca sąsiednich pali lub konstrukcji.

Dowiedz się więcej o technologii LDP