CFA – Continuous Flight Auger – formowanie świdrem ciągłym polega na wwiercaniu w grunt świdra ślimakowego. Po osiągnięciu wymaganej głębokości świder zostaje wyciągany wraz z urobkiem przy równoczesnym wtłaczaniu przez środek świdra mieszanki betonowej. Na koniec do otworu wprowadza się zbrojenie.

Zalety:

  • Metoda może być stosowana w szerokim zakresie spoistych i niespoistych gleb, w obecności lub bez obecności warstwy wodonośnej i bez stosowania płuczki jako zabezpieczenia ścian
  • Technologia nie powoduje wstrząsów, wibracji i nadmiernego hałasu. Umożliwia pracę w obszarach miejskich
  • Bardzo szybka i efektywna metoda, pozwalająca na osiąganie wysokiej wydajności pracy

Dowiedz się więcej o technologii CFA