CAP/CSP – metoda polegająca na wierceniu świdrem ciągłym w orurowaniu. Pale wierci się tak, aby zachodziły na siebie tworząc szczelną ściankę.

Zalety:

  • Metoda może być stosowana w szerokim zakresie spoistych i niespoistych gleb, w obecności lub bez obecności warstwy wodonośnej i bez stosowania płuczki jako zabezpieczenie ścian;
  • Technologia ta nie powoduje wstrząsów, wibracji, hałasu. Umożliwia pracę w obszarach miejskich;
  • Bardzo wysoka precyzja. Tolerancja odchyłu pala od pionu do 0,5%;
  • Minimalny wymagany sprzęt pozwala na zaoszczędzenie miejsca pracy;
  • Wysoki poziom produkcji przemysłowej można łatwo osiągnąć.

Dowiedz się więcej o technologii CAP/CSP